account

Overzicht gebruikers

admin voornaam achternaam emailadres cc verwijder

Aanmaken extra gebruiker

Deze nieuw aan te maken gebruiker kan zelfstandig clubklussen onderhouden.

In verband met een update naar een nieuwe versie van de infrastructuur is het op dit moment (tijdelijk) niet mogelijk om persoonlijke instellingen te wijzigen.